Ana Sayfa / 5. Sınıf / 5. Sınıf Doğal Sayılar (Milyonlar) Konu Anlatımı

5. Sınıf Doğal Sayılar (Milyonlar) Konu Anlatımı

Bu dersimizde;

 • En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okumasını ve yazmasını,
 • En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini bulmayı öğreneceğiz.

 • Doğal sayıların okunmasında bölükler kullanılır.
 • Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla isimlendirilir.
 • 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü kullanılır.
 • Doğal sayıları okurken en büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı okunur ve bulunduğu bölüğün adı söylenir.
 • Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez.
 • 256 180 347 sayısının milyonlar bölüğünde 256, binler bölüğünde 180 ve birler bölüğünde 347 sayısı vardır.
 • Bu sayının okunuşu, “İki yüz elli altı milyon yüz seksen bin üç yüz kırk yedi” dir.

 

 

 ➡ Örnek:

 💡 Çözüm:

 

 

 

 

Örnek:


💡 Çözüm:

 

 

ETKİNLİK

 

 

ETKİNLİK 1

Sayının okunuşunu yazarken kelimeler arasında boşluk bırakarak yazınız.

 

Örnek:

 

ETKİNLİK 2

Sayının okunuşunu yazarken kelimeler arasında boşluk bırakarak yazınız.

 

 

Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.

124 312 697

sayısının basamaklarındaki rakamların basamak değerleri aşağıda gösterilmiştir.

124 312 697 sayısının; milyonlar bölüğünde 124, binler bölüğünde 312, birler bölüğünde 697 sayıları vardır.

 

 

Örnek:

 

 

Örnek:

 

 

ETKİNLİK 3

Sayının okunuşunu yazarken kelimeler arasında boşluk bırakarak yazınız.

 

 

Verilen değişik rakamlarla istenilen bir sayıyı oluştururken;

 • en büyük sayı için rakamlar büyükten küçüğe doğru yazılır.
 • en küçük sayı için rakamlar küçükten büyüğe doğru yazılır.

 

 

 ➡ Örnek:

 💡 Çözüm:

 

 

ETKİNLİK 4

Sayının okunuşunu yazarken kelimeler arasında boşluk bırakarak yazınız.

 

 

 ➡ Örnek:

 💡 Çözüm:

 

 

ETKİNLİK 5

Sayının okunuşunu yazarken kelimeler arasında boşluk bırakarak yazınız.

 

 

 ➡ Örnek:

 💡 Çözüm:

 

 

ETKİNLİK 6

Sayının okunuşunu yazarken kelimeler arasında boşluk bırakarak yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir